Bulktransport

Bulkproducten zijn vaak lastig hanteerbaar. Het zijn veelal natuurlijke producten met grillige vormen die niet zondermeer te stapelen zijn. Zand, grind, grond, kolen, zaden, vezels en graan zijn enkele voorbeelden van die bulkproducten. Meestal grondstoffen die elders worden verwerkt in artikelen voor de consument.

Bulk transport

Zie hier onze bulk handling machines.