Bulk transport

Bulkproducten zijn vaak lastig hanteerbaar. Het zijn veelal natuurlijke producten met grillige vormen die niet zondermeer te stapelen zijn. Zand, grind, grond, kolen, zaden, vezels en graan zijn enkele voorbeelden van die bulkproducten. Meestal grondstoffen die elders worden verwerkt in artikelen voor de consument.
Willems is gespecialiseerd in het ontwerpen van bulk handling machines om producten in bulk zo efficiënt mogelijk te transporteren. Wij ontwikkelen klantspecifieke oplossingen die in veel gevallen turnkey opgeleverd worden. Het resultaat: hogere capaciteit en lage kosten.

Binnen onze bulk handling machines vallen onder meer de specialismen: stropreparatie, buffering, transport, zeven en productverwerking.

Bulk transport

Vervoer mag nooit de zwakke schakel zijn. Desondanks weet iedereen die in een productieomgeving werkt het transport van grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten altijd extra risico's met zich mee brengt. Willems heeft veel ervaring met het verbinden van transportsystemen.

Deze video toont de Willems bulkhandlingsystemen.

 

Download de brochure